+13092602112 linuxhack@yahoo.ca

具备高度计,气候预告等功效的机械手表

具备高度计,气候预告等功效的机械手表
库博体育app官方下载 - 库博体育下载地址 2022-05-06

Breva Génie 01手表是世界上首枚集时间显示、高度计 、用于预告气候的气压计以及动力贮存显示于一体的手表。手表接纳纯机械机芯 ,可透过镂空表盘以及透明底盖赏识其周详运作 。

在此根蒂根基上开发出产的由屡次荣膺桂冠的机芯工匠Jean-François Mojon (Chronode)为Breva独家研制而成。年夜部门零件更可经由过程开放式表盘及透明底盖一览无余。

Génie 02 Terre及Air各限量出产55枚手表,别离以G5钛金属(Génie 02 Terre)及玄色G5钛金属(Génie 02 Air)建造,备有公制或者英式单元两种技俩可供选择 。

腕表功效 :小时、分钟、小秒针 、高度计 、气压计、动力贮存显示、气压平衡器 、平衡器密封显示、气压计调治器、高度计调治器

库博体育app官方下载 - 库博体育下载地址

【读音】:

Breva Génie 01shǒu biǎo shì shì jiè shàng shǒu méi jí shí jiān xiǎn shì 、gāo dù jì 、yòng yú yù gào qì hòu de qì yā jì yǐ jí dòng lì zhù cún xiǎn shì yú yī tǐ de shǒu biǎo 。shǒu biǎo jiē nà chún jī xiè jī xīn ,kě tòu guò lòu kōng biǎo pán yǐ jí tòu míng dǐ gài shǎng shí qí zhōu xiáng yùn zuò 。

zài cǐ gēn dì gēn jī shàng kāi fā chū chǎn de yóu lǚ cì róng yīng guì guàn de jī xīn gōng jiàng Jean-François Mojon (Chronode)wéi Brevadú jiā yán zhì ér chéng 。nián yè bù mén líng jiàn gèng kě jīng yóu guò chéng kāi fàng shì biǎo pán jí tòu míng dǐ gài yī lǎn wú yú 。

Génie 02 Terrejí Airgè xiàn liàng chū chǎn 55méi shǒu biǎo ,bié lí yǐ G5tài jīn shǔ (Génie 02 Terre)jí xuán sè G5tài jīn shǔ (Génie 02 Air)jiàn zào ,bèi yǒu gōng zhì huò zhě yīng shì dān yuán liǎng zhǒng jì liǎng kě gòng xuǎn zé 。

wàn biǎo gōng xiào :xiǎo shí 、fèn zhōng 、xiǎo miǎo zhēn 、gāo dù jì 、qì yā jì 、dòng lì zhù cún xiǎn shì 、qì yā píng héng qì 、píng héng qì mì fēng xiǎn shì 、qì yā jì diào zhì qì 、gāo dù jì diào zhì qì


上一篇:盘货几款违透很是都雅的腕表 下一篇:人生第一只“万元表”该如何精挑细选

评论